Pro přesné informace obraťte se prosím na duchovního správce farnosti