Svátost nemocných (poS5-nemmazání nemocných) to svátost, která se uděluje těžce nemocným, nebo před operačním zákrokem. Mluví o ní sv. Jakub (5,14n). Působí odpuštění všedních hříchu, časných trestů, pozůstatků hříchů, dodává nemocnému důvěru v milosrdenství Boží, posiluje ho v utrpení pokušení a smrtelném zápase.

SVÁTOST NEMOCNÝCH – NEODKLÁDAT! MOŽNO DOMLUVIT KDYKOLIV, VŽDY RADĚJI PŘED PŘÍPADNÝM NÁSTUPEM DO NEMOCNÍCE.