Kněžské svěcení paS6-kntři spolu se svěcením jáhenským a biskupským k svátosti svěcení již se ve třech stupních vtiskuje duši nezrušitelné znamení. Kněžské svěcení uděluje moc proměňovat chléb a víno a v Tělo a Krev Kristovu a tím slavit mši sv., dále udělovat všechny svátosti kromě biřmování a svátosti svěceni. Kněžské svěcení uděluje biskup vzkládáním rukou.