Eucharistie – NejsS3-eucharivětější svátost oltářní, tj. Tělo a Krev Kristova pod způsobami chleba a vína, ve kterých je Kristus vpravdě, skutečně a podstatně přítomen. Přijeti Eucharistie -sv. Přijímání je jako obětní hostina součástí mše sv. Už Pius X. vzýval všechny věřící k co nejčastějšímu, ba dokonce pokud možno ke každodennímu sv. přijímání.Před sv. přijímáním je nutní se zdržet nejméně 1 hodinu požívání pokrmu a nápojů s výjímkou čisté vody a nutných léku. Sv. Přijímání může být z vážných důvodu uděleno i v jinou dobu než při mši svaté.