S2-birmovaniSvátost jejímž udělením je pokřtěný obzvláště obdařen Duchem Svatým, aby se ke své víře statečně přiznával a věrně podle ní žil. Svátost biřmování může být přijata jenom jednou, protože vtiskuje duši nezrušitelné (nesmazatelné) znamení bojovníka Kristova.