Od 1.8.2019 přechází farnost Solnice pod duchovní správu děkanství Dobruška. Webové stránky www.farnostdobruska.cz
Farní kancelář:   Kontakt: mobil 604 640 906

Mše svaté se konají :

Solnice – neděle 9:00 hod, úterý 18:00 hod – na FAŘE

Skuhrov n.B. – neděle 11:00 hod, čtvrtek 16:00 hod

Uhřínov – mše svaté budou až zase na jaře 2023

4. neděle postní – ohlášky + liturgie

Slovo na týden:  Jedna slepá židovská dívka říká křesťanovi v dramatu P. Claudela: „Vy, kteří vidíte, copak jste to udělali se světlem?“ Ptejme se, jaký užitek přinášíme z přijatého světla my, Kristovi učedníci? Mohou si vůbec ti, kdo jsou k nám blízko a kdo nás slyší hovořit, všimnout, že jsme lidé víry, že posuzujeme osoby a události tohoto světa na základě jistot, jež vycházejí z evangelia? Kráčíme po světě skutečně jako „děti světla“ (Ef 5,8), tedy jako osoby čestné, poctivé a upřímné? Oči všech přijímají světlo, ale ty naše ho musí ještě i darovat; naše oko musí být podle Ježíšových slov lucernou (srov. Mt 6,22).   Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

.
Video – Boží muka v našich farnostech – nafotili naši farníci. Děkujeme.
Tento krátký dojímavý film o odpuštění vznikl v Roce milosrdenství. Získal ocenění za nejlepší krátký film Mezinárodního křesťanského filmového festivalu, získal celkově pět ocenění. Pozdravuji,  Augustin

.