Od 1.8.2019 přechází farnost Solnice pod duchovní správu děkanství Dobruška. Webové stránky www.farnostdobruska.cz
Farní kancelář:   Kontakt: mobil 604 640 906

Mše svaté se konají :

Solnice – neděle 9:00 hod, úterý 18:00 hod

Skuhrov n.B. – neděle 11:00 hod, čtvrtek 16:00 hod

Uhřínov – třetí sobota v měsíci v 16:30 hod

13. neděle v mezidobí – ohlášky + liturgie

Slovo na týden: Kristova smrt a vzkříšení osvobozují člověka od moci těla, od přirozené náklonnosti stavět vlastní já do středu existence, a je uváděn do nové situace, v níž jedinou hodnotou je láska, protože ta jediná má schopnost osvobodit ho z úzkoprsosti sobectví a učinit ho opravdu šťastným. Neměl by tedy zaměňovat svobodu za touhu po životě podle logiky vlastního sobectví. Svoboda je především svoboda k lásce, schopnost vyjít z vlastního subjektivismu a otevřít se zkušenosti společenství. A je konečně svoboda od zaujetí sebou, abychom byli svobodní pro druhé a dobrovolně a neustále se zříkali způsobu života, v němž bychom myslili jen na sebe a vystačili si sami.  Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Apoštolský list papeže Františka: Láska k Písmu svatému Dopis Dominika kardinála Duky k neděli Božího slova

.
Video – Boží muka v našich farnostech – nafotili naši farníci. Děkujeme.
Tento krátký dojímavý film o odpuštění vznikl v Roce milosrdenství. Získal ocenění za nejlepší krátký film Mezinárodního křesťanského filmového festivalu, získal celkově pět ocenění. Pozdravuji,  Augustin

.
.

Královéhradecký biskup Jan Vokál v Interview ČT24. V pondělí 12. srpna 2019 byl biskup Jan Vokál hostem pořadu Interview ČT24 na zpravodajské stanici České televize. V živém rozhovoru odpovídal na otázky o církvi v dnešní společnosti, výročí kanonizace sv. Anežky, papeži Františkovi i o své cestě přes železnou oponu ke kněžství. Rozhovor si můžete přehrát v archivu České televizezde

obrušce 19.3.2022Milí farníci, na základě usnesení Vlády ČR je třeba dodržovat všechna platná protiepidemiologická opatření (respirátor, rozestupy 1,5 m, desinfekce,…). 

——————————————————————————————————-

Od 1.8.2019 přechází farnost Solnice pod duchovní správu děkanství Dobruška. Webové stránky www.farnost-dobruska.cz
Farní kancelář:   Kontakt: mobil 604 640 906

Mše svaté se konají :

Solnice – neděle 9:00 hod, úterý 18:00 hod

Skuhrov n.B. – neděle 11:00 hod, čtvrtek 18:00 hod

2.neděle postní – ohlášky + liturgie

Slovo na týden: Dnešní evangelium nám ukazuje, že Ježíš podstoupil pokušení, která jsou kořenem všech ostatních pokušení, jen na sebe berou nejrůznější, zdánlivě ušlechtilé podoby. Cíl je chvályhodný a ďáblem nabízené prostředky jsou na první pohled lepší než ty, které si zvolil Bůh. Ježíš dobře poznal lidskou ubohost, která často křiví naši vůli a zatemňuje naši schopnost správně rozlišovat. On na sebe tuto naši omezenost vzal, a přesto zvítězil nad Zlým jak na poušti, tak na kříži. Tím i nám ukázal cestu k pravému vítězství. Po jeho vzoru musíme ve svém srdci uchovávat Boží slovo a udělat z něho normu pro svůj život a světlo pro své kroky. Nesmíme se bát Boží slovo neohroženě vyznávat. Pak poznáme, že Pán je skutečně naší silou a rohem naší spásy.    Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Apoštolský list papeže Františka: Láska k Písmu svatému Dopis Dominika kardinála Duky k neděli Božího slova

.
Video – Boží muka v našich farnostech – nafotili naši farníci. Děkujeme.
Tento krátký dojímavý film o odpuštění vznikl v Roce milosrdenství. Získal ocenění za nejlepší krátký film Mezinárodního křesťanského filmového festivalu, získal celkově pět ocenění. Pozdravuji,  Augustin

.
.

Královéhradecký biskup Jan Vokál v Interview ČT24. V pondělí 12. srpna 2019 byl biskup Jan Vokál hostem pořadu Interview ČT24 na zpravodajské stanici České televize. V živém rozhovoru odpovídal na otázky o církvi v dnešní společnosti, výročí kanonizace sv. Anežky, papeži Františkovi i o své cestě přes železnou oponu ke kněžství. Rozhovor si můžete přehrát v archivu České televizezde