Od 1.8.2019 přechází farnost Solnice pod duchovní správu děkanství Dobruška. Webové stránky www.farnostdobruska.cz

Mše svaté se konají :

Solnice – neděle 9:00 hod, úterý 18:00 hod – na FAŘE

Skuhrov n.B. – neděle 11:00 hod, čtvrtek 16:00 hod

Uhřínov – vždy 3.sobotu v měsíci od 16:30 hod

25. neděle v mezidobí – ohlášky + liturgie

Slovo na týden:  Kamenem úrazu veškerého pohoršení byl Ježíšův postoj (a tedy Boží postoj!) k těm „druhým“, k těm takzvaným „nepřátelům“ náboženství. Tady se Boží myšlení liší od lidských myšlenek – nenechává se nijak ovlivnit ze strany nepřátel. Nesouhlasí s tím, aby někdo stavěl hranice jeho dobrotě a rozhodoval, kdo k němu patří a kdo je naopak proti němu. Strážci náboženství si nemohou namlouvat, že jsou současně také strážci Boha, podobně jako jistí mocní lidští úředníci, kteří sami rozhodují, koho připustit nebo nepřipustit do přítomnosti jejich nadřízeného. Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

.
Video – Boží muka v našich farnostech – nafotili naši farníci. Děkujeme.
Tento krátký dojímavý film o odpuštění vznikl v Roce milosrdenství. Získal ocenění za nejlepší krátký film Mezinárodního křesťanského filmového festivalu, získal celkově pět ocenění. Pozdravuji,  Augustin

.