Od 1.8.2019 přechází farnost Solnice pod duchovní správu děkanství Dobruška. Webové stránky www.farnostdobruska.cz
Farní kancelář:   Kontakt: mobil 604 640 906

Mše svaté se konají :

Solnice – neděle 9:00 hod, úterý 18:00 hod

Skuhrov n.B. – neděle 11:00 hod, čtvrtek 16:00 hod

Uhřínov – třetí sobota v měsíci v 16:30 hod

27. neděle v mezidobí – ohlášky + liturgie

Slovo na týden: Co vlastně znamená mít víru, věřit? – V Bibli se tím nikdy nerozumí pouhé intelektuální poznání Boha nebo víra v nějaké abstraktní pravdy, je to spíše skutečnost, která spojuje člověka s Bohem vazbou smlouvy, jedná se o aktivní a pronikavé poznávání Boha. Víra je životní postoj pronikající celou osobou v její jedinečnosti. Víra znamená, že člověk přilne celou svou bytostí k Bohu, jenž nás miloval jako první. Dítě připoutané pásem látky k prsům své matky je plné důvěry (srov. Iz 66,12–13). Když ho matka drží na rukou, cítí se jisté (srov. Žl 131,2). Tak právě tohle je víra, tedy přilnutí k Bohu, který je věrnost sama (srov. Iz 65,16). Pro křesťana se toto nezbytné přilnutí k Bohu týká také Ježíšovy osoby, protože on je pravda života a také definitivní cesta, kudy lze dospět k Otci (srov. Jan 14,6). Přilnout k Ježíšovi znamená žít tak, jako žil on, usilovat o to, abychom prožívali lásku až po nejzazší mez tak, jak to učinil on. Neexistuje totiž autentická víra, jež nemá jako plody konkrétní skutky lásky. To je také důvod, proč Ježíš pokračuje v řeči tak, že své učedníky přirovnává ke služebníkům, kteří jsou povoláni k tomu, aby ve službě svému Pánu udělali všechno, co je v jejich silách.   Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Apoštolský list papeže Františka: Láska k Písmu svatému Dopis Dominika kardinála Duky k neděli Božího slova

.
Video – Boží muka v našich farnostech – nafotili naši farníci. Děkujeme.
Tento krátký dojímavý film o odpuštění vznikl v Roce milosrdenství. Získal ocenění za nejlepší krátký film Mezinárodního křesťanského filmového festivalu, získal celkově pět ocenění. Pozdravuji,  Augustin

.
.

Královéhradecký biskup Jan Vokál v Interview ČT24. V pondělí 12. srpna 2019 byl biskup Jan Vokál hostem pořadu Interview ČT24 na zpravodajské stanici České televize. V živém rozhovoru odpovídal na otázky o církvi v dnešní společnosti, výročí kanonizace sv. Anežky, papeži Františkovi i o své cestě přes železnou oponu ke kněžství. Rozhovor si můžete přehrát v archivu České televizezde

obrušce 19.3.2022Milí farníci, na základě usnesení Vlády ČR je třeba dodržovat všechna platná protiepidemiologická opatření (respirátor, rozestupy 1,5 m, desinfekce,…). 

——————————————————————————————————-

Od 1.8.2019 přechází farnost Solnice pod duchovní správu děkanství Dobruška. Webové stránky www.farnost-dobruska.cz
Farní kancelář:   Kontakt: mobil 604 640 906

Mše svaté se konají :

Solnice – neděle 9:00 hod, úterý 18:00 hod

Skuhrov n.B. – neděle 11:00 hod, čtvrtek 18:00 hod

2.neděle postní – ohlášky + liturgie

Slovo na týden: Dnešní evangelium nám ukazuje, že Ježíš podstoupil pokušení, která jsou kořenem všech ostatních pokušení, jen na sebe berou nejrůznější, zdánlivě ušlechtilé podoby. Cíl je chvályhodný a ďáblem nabízené prostředky jsou na první pohled lepší než ty, které si zvolil Bůh. Ježíš dobře poznal lidskou ubohost, která často křiví naši vůli a zatemňuje naši schopnost správně rozlišovat. On na sebe tuto naši omezenost vzal, a přesto zvítězil nad Zlým jak na poušti, tak na kříži. Tím i nám ukázal cestu k pravému vítězství. Po jeho vzoru musíme ve svém srdci uchovávat Boží slovo a udělat z něho normu pro svůj život a světlo pro své kroky. Nesmíme se bát Boží slovo neohroženě vyznávat. Pak poznáme, že Pán je skutečně naší silou a rohem naší spásy.    Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Apoštolský list papeže Františka: Láska k Písmu svatému Dopis Dominika kardinála Duky k neděli Božího slova

.
Video – Boží muka v našich farnostech – nafotili naši farníci. Děkujeme.
Tento krátký dojímavý film o odpuštění vznikl v Roce milosrdenství. Získal ocenění za nejlepší krátký film Mezinárodního křesťanského filmového festivalu, získal celkově pět ocenění. Pozdravuji,  Augustin

.
.

Královéhradecký biskup Jan Vokál v Interview ČT24. V pondělí 12. srpna 2019 byl biskup Jan Vokál hostem pořadu Interview ČT24 na zpravodajské stanici České televize. V živém rozhovoru odpovídal na otázky o církvi v dnešní společnosti, výročí kanonizace sv. Anežky, papeži Františkovi i o své cestě přes železnou oponu ke kněžství. Rozhovor si můžete přehrát v archivu České televizezde

Farnost Solnice a Skuhrav je pod duchovní správou děkanství Dobruška. Webové stránky www.farnostdobruska.cz
Farní kancelář:   Kontakt: mobil 604 640 906

Mše svaté se konají :

Solnice – neděle 9:00 hod, úterý 18:00 hod

Skuhrov n.B. – neděle 11:00 hod, čtvrtek 16:00 hod

Uhřínov – třetí sobota v měsíci v 16:30 hod

22. neděle v mezidobí – ohlášky + liturgie

O čem píše KT 35/2022

Jáhenské svěcení – Dobruška 18.září 2022 ve 14:30 hod

Slovo na týden: Jelikož Ježíš velmi dobře zná Otcovo srdce, může své ponaučení uzavřít příslibem: „A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení spravedlivých“ (Lk 14,14). Blahoslavenství vyplývající z lásky, kterou prožíval a jíž učil sám Ježíš, je radost z toho, že člověk miluje bez nároku na odplatu, neboť ví, že odměnou je tu pro milujícího sama prožívaná nezištná láska. To je blaženost člověka, který doufá v jedinou odplatu, jíž je společenství s Bohem v nebeském království. Ano, když budeme mít v sobě to smýšlení, které charakterizovalo Ježíše Krista (srov. Flp 2,5), pak nás to bude již dnes přivádět k pravé blaženosti. Žít s Ním a tak, jako žil On, to je naše blažená radost.    Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Apoštolský list papeže Františka: Láska k Písmu svatému Dopis Dominika kardinála Duky k neděli Božího slova

.
Video – Boží muka v našich farnostech – nafotili naši farníci. Děkujeme.
Tento krátký dojímavý film o odpuštění vznikl v Roce milosrdenství. Získal ocenění za nejlepší krátký film Mezinárodního křesťanského filmového festivalu, získal celkově pět ocenění. Pozdravuji,  Augustin

.
.

Královéhradecký biskup Jan Vokál v Interview ČT24. V pondělí 12. srpna 2019 byl biskup Jan Vokál hostem pořadu Interview ČT24 na zpravodajské stanici České televize. V živém rozhovoru odpovídal na otázky o církvi v dnešní společnosti, výročí kanonizace sv. Anežky, papeži Františkovi i o své cestě přes železnou oponu ke kněžství. Rozhovor si můžete přehrát v archivu České televizezde

obrušce 19.3.2022Milí farníci, na základě usnesení Vlády ČR je třeba dodržovat všechna platná protiepidemiologická opatření (respirátor, rozestupy 1,5 m, desinfekce,…). 

——————————————————————————————————-

Od 1.8.2019 přechází farnost Solnice pod duchovní správu děkanství Dobruška. Webové stránky www.farnost-dobruska.cz
Farní kancelář:   Kontakt: mobil 604 640 906

Mše svaté se konají :

Solnice – neděle 9:00 hod, úterý 18:00 hod

Skuhrov n.B. – neděle 11:00 hod, čtvrtek 18:00 hod

2.neděle postní – ohlášky + liturgie

Slovo na týden: Dnešní evangelium nám ukazuje, že Ježíš podstoupil pokušení, která jsou kořenem všech ostatních pokušení, jen na sebe berou nejrůznější, zdánlivě ušlechtilé podoby. Cíl je chvályhodný a ďáblem nabízené prostředky jsou na první pohled lepší než ty, které si zvolil Bůh. Ježíš dobře poznal lidskou ubohost, která často křiví naši vůli a zatemňuje naši schopnost správně rozlišovat. On na sebe tuto naši omezenost vzal, a přesto zvítězil nad Zlým jak na poušti, tak na kříži. Tím i nám ukázal cestu k pravému vítězství. Po jeho vzoru musíme ve svém srdci uchovávat Boží slovo a udělat z něho normu pro svůj život a světlo pro své kroky. Nesmíme se bát Boží slovo neohroženě vyznávat. Pak poznáme, že Pán je skutečně naší silou a rohem naší spásy.    Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Apoštolský list papeže Františka: Láska k Písmu svatému Dopis Dominika kardinála Duky k neděli Božího slova

.
Video – Boží muka v našich farnostech – nafotili naši farníci. Děkujeme.
Tento krátký dojímavý film o odpuštění vznikl v Roce milosrdenství. Získal ocenění za nejlepší krátký film Mezinárodního křesťanského filmového festivalu, získal celkově pět ocenění. Pozdravuji,  Augustin

.
.

Královéhradecký biskup Jan Vokál v Interview ČT24. V pondělí 12. srpna 2019 byl biskup Jan Vokál hostem pořadu Interview ČT24 na zpravodajské stanici České televize. V živém rozhovoru odpovídal na otázky o církvi v dnešní společnosti, výročí kanonizace sv. Anežky, papeži Františkovi i o své cestě přes železnou oponu ke kněžství. Rozhovor si můžete přehrát v archivu České televizezde