Od 1.8.2019 přechází farnost Solnice pod duchovní správu děkanství Dobruška. Webové stránky www.farnostdobruska.cz

Mše svaté se konají :

Solnice – neděle 9:00 hod, úterý 18:00 hod – na FAŘE

Skuhrov n.B. – neděle 11:00 hod, čtvrtek 16:00 hod

Uhřínov – 3.sobota v měsíci od 16:30 hod až zase v r.2024

31. neděle v mezidobí – ohlášky + liturgie

Slovo na týden: Pokrytectví je hrozná neřest, která upřednostňuje to, jak vypadáme, před tím, jací opravdu jsme, za cenu předstírání a přetvářky před ostatními. To vše jen proto, že chceme dobře vypadat, být vychvalováni, bez ohledu na to, jak to skutečně s naším nitrem vypadá. Ježíš, který hledal svou „odměnu“ výlučně v niterném vztahu k nebeskému Otci, tuto duchovní chorobu nemilosrdně odsuzuje. Nemělo by nás tedy překvapovat, že se Ježíš svým učedníkům představuje jako jediný pravý Učitel. Pouze tehdy, když ho následujeme, můžeme směřovat k našemu jedinému nebeskému Otci, k Bohu. Pouze jeho autorita, vycházející z toho, že nepřišel, aby si nechal sloužit, nýbrž aby sloužil a že tuto službu prokazoval celým svým životem bez ohledu na vlastní prospěch, je prazákladem a vzorem veškeré autority v církvi. Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

.
Video – Boží muka v našich farnostech – nafotili naši farníci. Děkujeme.
Tento krátký dojímavý film o odpuštění vznikl v Roce milosrdenství. Získal ocenění za nejlepší krátký film Mezinárodního křesťanského filmového festivalu, získal celkově pět ocenění. Pozdravuji,  Augustin

.