Od 1.8.2019 přechází farnost Solnice pod duchovní správu farnosti Dobruška. Webové stránky www.farnost-dobruska.cz

Mše svaté se konají :

Solnice

úterý 18:00    +   neděle 9:30

Skuhrov nad Bělou

čtvrtek 18:00  +   neděle 11:00

Uhřínov

vždy 1.pondělí v měsíci od 18:00 hod poklona Nejsvětější svátosti

vždy 3.sobotu v měsíci od 16:30 hod. 

Farní kancelář na faře v Solnici bude otevřena každý čtvrtek od 13:00 do  16:30.
Kontakt paní Zdislava Cvejnová – mobil 604 640 906.
.

5.neděle postní-překlad biblického komentáře se zamyšlení (text)   –   čtení – P.Branko Štefún

ON-LINE přenos mše svaté z Dobrušky:
Drazí bratři a sestry, abychom byli hlouběji navzájem spojeni v těchto dnech půstu před velikonočními svátky, plánujeme  z kostela sv. Václava anebo  z farní kaple vysílat na Facebooku v přímém přenosu mši svatou s ranními chválami ve všední dny a v sobotu v 7:00 a v neděli v 9:00.
Je třeba se na Facebooku stát přítelem děkana Augustina Slaninky a budete mít přístupný přímý přenos. Mladší farníci, pomozte s přihlášením našim starším bratrům a sestrám.
 .
.
.
.
Lítost a duchovní svaté přijímání – slovo papeže Františka viz zde
.
Drazí bratři a sestry,  v příloze připojuji podkladypronedělní liturgiiSlova, kterou můžete slavit společněvrodině.  Můžete být kreativní a můžete přidat zpěvy, scénky, básně,  apod.  My budeme na Vás a  na Vaše úmysly  myslet při nedělní koncelebrované mši svaté v 8.00 h ve  farní kapli.  – viz zde
S bratrským pozdravem Augustín s komunitou spolubratří vincentínů.
.
Tento krátký dojímavý film o odpuštění vznikl v Roce milosrdenství. Získal ocenění za nejlepší krátký film Mezinárodního křesťanského filmového festivalu, získal celkově pět ocenění. Pozdravuji,  Augustin

.
Od dnešního odpoledne, čtvrtku 12. března t. r., se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jináshromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na územíKrálovéhradecké diecéze. Výjimkou jsou bohoslužby uvnitř stálých komunit (řeholní společenství), jež nemají povahu veřejných shromáždění.
.
Milí farníci, drazí přátelé,
připojuji informace z biskupství a povzbuzení svatým otcem Františkem – viz zde.
Chceme vytvořit společenství skrze masmedia. Kdo z Vás chce, může napsat krátké osobní svědectví Jak prožívám tuto dobu ztišení?, Jak se nám daří prožívat rodinnou liturgii v domácnosti?, případně další zkušenosti, se kterými se chcete podělit.  Můžete poslat i video ze své domácí liturgie. Budeme takto přes internet spojeni.
Bratrsky zdravím a ze srdce žehnám.   Augustín
.
Milí bratři a sestry, dovolte mi, abych se k Vám přihovořil v této bolestné situaci. Za 42 let svého knězského púsobení jsem ještě nezažil takovou situaci – neděle bez bohoslužeb. Jsme s Vámi duchovně spojení, modlíme se za Vás. Všechny mše, které jste si s námi dohodli a jsou v kalendáři zapsané, sloužíme na Vaše úmysly ve farní kapli. Poslali jsme Vám linky na mnohé bohoslužby, které jsou naživo vysílané. Posílám Vám i toto své zamyšlení o našem životním kříži, i když je to starší a v slovenštině, je to právě teď aktuální, když prožívá celý svět bolest a kříž.   http://www.tvlux.sk/archiv/play/900
.
Posílám Vám také jednoduchý rituál malé domácí bohoslužby pro případ, že není v místě mše svatá. Boží Slovo je živé a účinné a můžeme ho slavit různým spůsobem: v chráme, ale i jako rodinnou liturgii. Snad alespoň rodinám s dětmi by to mohlo trochu pomoci.
Více zde: https://www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu.
Bratrsky a s láskou v srdci Vám mnohokrát denně žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Augustín
.
„OBNOVA ŽIVOTA“viz zde – informace o projektu komunitního domu v Běstvinách u Dobrušky založeném na principech Comunity in Dialogo, který má pomoci lidem zbavit se své závislosti na drogách a/nebo alkoholu
.
Postní almužna 2020 – leták     – postnička
.
.
.
.
.
Výuka náboženství v Solnici bude v úterý od 17:00 hodin kompletní rozvrh
.

Zápis ze setkání farníků s děkanem P.Augustínem Slaninkou,CM, které se konalo 8.8.2019 na faře v Solnici – zde je zápis.

Královéhradecký biskup Jan Vokál v Interview ČT24. V pondělí 12. srpna 2019 byl biskup Jan Vokál hostem pořadu Interview ČT24 na zpravodajské stanici České televize. V živém rozhovoru odpovídal na otázky o církvi v dnešní společnosti, výročí kanonizace sv. Anežky, papeži Františkovi i o své cestě přes železnou oponu ke kněžství. Rozhovor si můžete přehrát v archivu České televizezde