Od 1.8.2019 přechází farnost Solnice pod duchovní správu děkanství Dobruška. Webové stránky www.farnostdobruska.cz
Farní kancelář:   Kontakt: mobil 604 640 906

Mše svaté se konají :

Solnice – neděle 9:00 hod, úterý 18:00 hod

Skuhrov n.B. – neděle 11:00 hod, čtvrtek 16:00 hod

Uhřínov – mše svaté budou až zase na jaře 2023

4. neděle v mezidobí – ohlášky + liturgie

Slovo na týden: Ježíš neutíká před úkolem nabídnout svůj recept na štěstí, protože dobře ví, že touha po štěstí je zakořeněna v každém člověku a náleží k jeho základním potřebám tak jako vzduch, voda, pokrm, domov, přátelé. Povězme hned, že evangelijní návod je na první pohled hazardní, zdánlivě nelogický a utopický. Avšak v jeho prospěch hovoří dva konkrétní důvody. První spočívá v přímé Ježíšově zkušenosti. Hlásá to, co žije. Druhý vyplývá z času. Dva tisíce let dějin evangelia nesnížily hodnotu těchto řádků, které po celé věky nacházely nejen přesvědčené hlasatele, ale také nadšené realizátory. Úspěšnost tohoto „receptu“, navrženého každému z nás, dokládá historie. Jaké místo zaujímají blahoslavenství v mém životě?        Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

.
Video – Boží muka v našich farnostech – nafotili naši farníci. Děkujeme.
Tento krátký dojímavý film o odpuštění vznikl v Roce milosrdenství. Získal ocenění za nejlepší krátký film Mezinárodního křesťanského filmového festivalu, získal celkově pět ocenění. Pozdravuji,  Augustin

.