Svátost manželství S7-manto trvalý svazek dvou lidí, muže a ženy. Tuto svátost si snoubenci udělují navzájem celoživotním slibem úcty, lásky a věrnosti před biskupem, knězem či jáhnem a dalšími dvěma svědky. Sv. manželství je nerozlučitelné až do smrti jednoho z partnerů Teprve v případě vdovství může druhá strana znovu uzavřít svátostné manželství.

SVATBA SE DOMLOUVÁ 100 DNÍ PŘEDEM – JE NUTNÁ PŘÍPRAVA.