Během postní doby, každou neděli, půl hodiny před mší sv.