23.6. neděle

Solnice, 8.15 – mše sv. a eucharistický průvod

Skuhrov n, B., 11.00 – mše sv