BOHOSLUŽBY A FARNÍ AKCESolniceSkuhrov n. B.Uhřínov
NEDĚLE 15.7.
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV.: 8.15
POUŤ PANNY MARIE KARMELSKÉ
MŠE SV.: 10.30
-
PONDĚLÍ 16.7.

---
ÚTERÝ 17.7.

---
STŘEDA 18.7.

---
ČTVRTEK 19.7.

MŠE SV.: 18.00--
PÁTEK 20.7.

-MŠE SV.: 16.00-
SOBOTA 21.7.

---
NEDĚLE 22.7.
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. : 8.15
MŠE SV.: 10.30
POUŤ SV. JAKUBA
-