BOHOSLUŽBY A FARNÍ AKCESolniceSkuhrov n. B.Uhřínov
NEDĚLE 13.1.
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

MŠE SV.: 8.15

MŠE SV.: 10.30
-
PONDĚLÍ 14.1.

---
ÚTERÝ 15.1.

---
STŘEDA 16.1.

---
ČTVRTEK 17.1.
SV. ANTONINA, OPATA
---
PÁTEK 18.1.
PANNY MARIE MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ
---
SOBOTA 19.1.

---
NEDĚLE 20.1.
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV.: 8.15MŠE SV.: 10.30
-