BOHOSLUŽBY A FARNÍ AKCESolniceSkuhrov n. B.Uhřínov
NEDĚLE 11.11.
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ


MŠE SV.: 8.15

MŠE SV.: 10.30
-
PONDĚLÍ 12.11.
SV. JOSAFATA

---
ÚTERÝ 13.11.
SV. ANEŽKY ČESKÉ

---
STŘEDA 14.11.


---
ČTVRTEK 15.11.


-MŠE SV.: 15.00-
PÁTEK 16.11.


---
SOBOTA 17.11.
SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ

---
NEDĚLE 18.11.
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV.: 8.15MŠE SV.: 10.30-