Solnice, 15. 7. neděle, 8.15 – Panny Marie Karmelské

Skuhrov n. B., 22.7. nedéle, 10.30 – sv. Jakuba, apoštola